Pouw Consult

Coaching en Trainingen
Specialisatie hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoe ondersteun je een hoogbegaafde jongere of collega?

Hoogbegaafden jongeren en volwassenen lopen tegen allerlei zaken aan, die voor een ander niet altijd een probleem zijn. De manier van communiceren is anders, ze maken vaak grote denksprongen en nemen een ander daar niet altijd in mee, hun humor en manier van werken sluiten niet altijd aan.

Vaak is het voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving niet duidelijk dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Er zijn wel problemen, maar de oorzaak is onduidelijk. Dit kan bij de hoogbegaafde zelf en bij zijn of haar omgeving tot frustraties leiden, die op hun beurt weer kunnen leiden tot onderpresteren.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Uitleg over hoogbegaafdheid aan de hand van een aantal wetenschappelijke modellen
 Handvatten om hoogbegaafdheid te herkennen
 Communicatie met hoogbegaafde jongeren of volwassenen
 Onderpresteren en de impact hiervan op de persoon zelf en op de omgeving
 Hoe leren hoogbegaafden

Deze training kan zowel als een ééndaagse of als een meerdaagse training gegeven worden.

In deze training wordt voor het onderwijs specifiek ingestoken op de les- en schoolsituatie en voor bedrijven wordt ingestoken op de specifieke werkplek.

Informatie

Kan als één- of als meerdaagse training gegeven
worden

Max. aantal deelnemers: 12

Voor deze training kan een maatwerk offerte worden opgemaakt.