Pouw Consult

Coaching en Trainingen
Specialisatie hoogbegaafdheid

Coaching op de werkvloer/in de klas

Soms kan coaching op de werkvloer/in de klas heel verhelderend werken.

Deze werkwijze houdt in dat er vooraf gekeken wordt naar de moeilijke situatie en dat besproken wordt op welke gewenste nieuwe manier de situatie benaderd gaat worden. Tijdens het 'oefenen' in de eigen dagelijkse praktijk is meteen zichtbaar wat er gebeurt en wat in de situatie voor iemand nog moeilijk is. Wat gebeurt er, hoe gebeurt het en welke knelpunten zijn er (nog)? Achteraf kan dan echt op de reële situatie toegespitst worden geëvalueerd en mogelijke aanpassingen worden besproken.

Coaching in de klas biedt dus de mogelijkheid om een uitdaging in het lesgeven direct aan te pakken. Dit kan o.a. doordat vooraf aan een les samen met de docent de lesopbouw bekeken wordt, tijdens de les even snel en kort een moeilijk moment besproken wordt of misschien wordt voorgedaan, achteraf samen met de leraar wordt gerefelecteerd.

Door Coaching in de klas zal de docent goed zicht krijgen op zijn of haar sterke en minder sterke kanten, maar kan hij of zij later zelf ook een CO-teacher voor collega's worden.

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat er meteen zichtbaar wordt hoe het anders kan en dat er meteen met het nieuwe gedrag of de nieuwe werkwijze wordt geoefend.

Denk je dat deze werkwijze jou kan helpen in jouw professionele groei, neem dan gerust contact met mij op.