Pouw Consult

Coaching en Trainingen
Specialisatie hoogbegaafdheid

Privacyverklaring Pouw Consult (Versie van 16 mei 2019)

U wilt u ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor uw bezoek aan mijn website www.pouwconsult.nlwaar helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse doet u een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat ik -onder meer- wil uitstralen met mijn website (eenvoudig, rijk, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als u een kennismakingsgesprek aanvraagt via de mail, gebruik ik uw
e-mailadres of door u in de mail beschikbaar gesteld telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van Pouw Consult, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijenkomst). Ik gebruik uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die u per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens worden mogelijk verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of u anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Door gebruik te maken van de diensten van Pouw Consult geeft u vrijelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken.

Wat gebeurt er niet met u gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

- bank, vanwege de verwerking van betalingen

- belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

- websitehoster, voor de opslag van gegevens uit eventuele contactformulieren en

  de analyse van bezoekgegevens website

- nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief


Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via de websitehoster algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kun u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacy sbeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor u in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen.
Mocht u er aanleiding toe zien, dan kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Pouw Consult
Inge Pouw
Acaciahoven 16
6225GN Maastricht

KvK 59307617
www.pouwconsult.nl
pouw@pouwconsult.nl
+31 6 38316425